Patiënt includeren

Om een patiënt te includeren, ga naar Castor, de online database.